Fejlődés vagy elmúlás – A szervezetfejlesztés 5 legfontosabb eredménye

Manapság gyakran hallhatunk, olvashatunk a szervezetfejlesztésről, de vajon tudjuk, mit értünk alatta? Úgy gondolom, érdemes lehet tisztázni a fogalmat, illetve ennek összetevőit, mielőtt rátérnénk az elérhető eredményekre.

Mi a szervezetfejlesztés, és milyen összetevőkből áll?

A szervezetfejlesztés az üzleti stratégia megvalósítását támogató szervezeti, irányítási struktúra kialakításával, a működési hatékonyság növelésével foglalkozik.

A szervezetfejlesztés két összetevőből áll: van egy hard és egy soft összetevője, amelyek csak együtt képesek a gazdasági értékteremtésre (ezt EVA-ként is szoktuk emlegetni, ami az Economic Value Added rövidítése).

Hogy ezt a hard és a soft részt hogyan képzeljük el, mihez hasonlítsuk? Talán legegyszerűbben az informatikával vonható párhuzam, ahol a hardver a fizikai eszköz, a szoftver a program, és az egyik a másik nélkül mit sem ér.

A szervezetfejlesztés hard összetevője: egy jól működő keretrendszer

A szervezetfejlesztés „fizikai eszköze” a megfelelő szervezeti-működési keretrendszer, amely:

 • átláthatóvá teszi a cég struktúráját
 • a szervezeten belüli szerepek és felelősségek is átláthatóbbak, érthetőbbek lehetnek a segítségével
 • láthatóvá és követhetővé teszi a vállalat eredményeit, ezáltal válhat hatékonyabbá a működés
 • egyidejűleg teremt szabályozottságot és rugalmasságot, amelyet a külső működési feltételek és piaci lehetőségek állandó változása megkövetel a cégtől
 • elősegíti a folyamatok optimalizálását, a legjobb gyakorlat elemeinek érvényesülését, és azt is, hogy a cég új technológiákat vezessen be
 • megalapozza a stratégiai célokat, valamint azok megvalósításában elért eredmények kommunikálását is
 • lehetővé teszi a harmonikus vállalati kultúra, az eredményes vállalatirányítás, a sikerorientált szervezeti attitűd érvényesülését.
A szervezetfejlesztés szoft összetevője: kell egy jó program!

A szoft összetevő egy olyan program, amely a munkatársak magatartásának megváltoztatásán keresztül célozza meg a szervezeti teljesítmény növelését. Egy ilyen program:

 • azonosítja és fejleszti az egyéni ismereteket, beállítottságokat, motivációkat
 • megteremti és ápolja a személyes és szervezeti identitástudatot
 • fejleszti a kommunikációs és együttműködési készséget a dolgozók és a csoportok között
 • probléma-érzékenységre, konstruktív konfliktuskezelésre, proaktivitásra ösztönöz.
Milyen eredmények várhatók?

Ha a hard és a soft összetevőt párhuzamosan alakítjuk ki és fejlesztjük, a szervezet – a kiinduló állapottól függően – 1-3 év alatt képes lehet 5 kiemelten fontos eredményt elérni:

 • nagyobb és alaposabb figyelem irányulhat a folyamatokra
 • megváltozik a partnerekre, munkatársakra irányuló figyelem is
 • megoldódhat a helyettesítés, az utódlás
 • gyors és hatékony lehet a válságkezelés, a kockázatkezelés
 • folyamatossá válhat a tőkefelhalmozás

Az eredményeket összegezve elérhetjük, hogy egy olyan működési állapot jöjjön létre a szervezetnél, amelyben folyamatos és tudatos a fejlődés.

Mit kell tudni a lassú elmúlásról?

Ennek a hatékony és teremtő folyamatnak az ellentéte a lassú elmúlás állapota, amelynek ismérvei:

 • piacképtelen termékeket, szolgáltatásokat kínálunk
 • rossz finanszírozási struktúrával dolgozunk
 • a szervezet elveszíti a kulcsembereit
 • ragaszkodás a megszokásokhoz: a cég nem képes a megújulásra
 • nincs jövőkép, nincs stratégia
6 kérdés, amelyek segíthetnek tisztábban látni

Ön is szeretné tudni, hogy a cége hol helyezkedik el a két ellenpont között? Közelebb juthat a megoldáshoz az alábbi 6 egyszerű kérdés megválaszolásával:

 • Mi az, amit jobban csinálunk a versenytársainknál?
 • Kik a kulcsembereink?
 • Mivel biztosítjuk az ő hosszú távú elkötelezettségüket?
 • Rendezett az utódlás kérdése a cégvezetésben?
 • Mennyire támogatja a jelenlegi finanszírozási struktúra a működést és fejlődést?
 • Ki az a 6 ember, akivel a legtöbb időmet töltöm? (Annak a 6 embernek, és a velük végzett tevékenységnek az átlaga vagyok.)

Amennyiben a válaszok alapján úgy ítéli meg, hogy érdemes, szükséges ezekkel a kérdésekkel mélyebben is foglalkozni, töltse ki a Szervezeti működés önértékelés kérdőívet: